ZShEto^`[ꗗ
P@c̐iqĺALɕ\j

  s{  h{  `[   @@l
1 kC kkCneh{ kkCh
2 m Lsh{ Lsh{
3 R Rsh
ʖsh{
RsEʖs
4 –Ώhgh{ –Ώh
5 yYsh{
}Lh{ 
yYsE}Lh{   
6 Rsh{ Rsh{`
7 Rsh{  Rsh{a  
 8 F{ erLAh{  erLAh{   
 9 t Rh{  Rh   
10 F{ hLh  hLh   
11 th{  tI`   
12 t th{ tIa  
13 V Vsh  Vshnj   
14 t Kush{  Kush{   
15 Qn ɐsh{  ɐsh   
16  R ÎRhgh{  ÎRhg   
17 h h`
18 h ha
19 h hb


Q@ql

  s{  h{  I薼   @@l
1   –Ώhgh{  {c@I   
2 m Rsh{ Dn@I  
3 h @I  
4 h @I  
5 h @I  
6 h @I  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14